Pravidla projektu DDRP

gta5rp Podmínky pro úspěšný průchod WL-pohovorem.

⦁ Být seznámen s veškerými pravidly portálu DDRP.

⦁ Být připraven reagovat na neobvyklé situace.

⦁ Napsat si dotazník na našem webovém rozhraní.

⦁ Počkat si na výsledek dotazníku. A požádat o pohovor.

⦁ Projít ústním pohovorem na discordu.

⦁ A máš to v kapse užívej server.


gta5rp Co se stane, když dotazník nebo pohovor nezvládnu?

Pokud dotazník nebo pohovor nezvládnete, tak se vůbec nic neděje.

Na dotazník máte neomezeno pokusů a na pohovor máte 3 pokusy, mezi kterými musí být vždy prodleva minimálně 24h.

gta5rp Mohu požádat o frakci bez whitelistu?

⦁ Bohužel nemůžete. Frakční pravidla vyžadují vlastnit whitelist.

gta5rp Obecné pravidla roleplay

RP (Role Play) Hraní vytvořené postavy a jejího příběhu v uměle herním světě. Kde snaží reagovat na situace jako v reálném životě.

IC (In Character) Vše co se odehraje za postavu.

OOC (Out of Character) Vše co se odehraje mimo postavu.

/DO Slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče (např: "/me prohledává auto /do co našel?" ... a druhý hráč na to odpoví... "/do našel 9mm pistoli").

/ME Popisuje určitou činnost, nálady a emoce a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře.

KOS (Kill On Sight) Zabití na první pohled bez RP důvodu.

RDM (Random Deathmatch) Hromadné zabíjení hráčů bez RP důvodu.

VDM (Vehicle DeathMatch) Narážení do aut nebo srážení lidí bez RP důvodu. Auto smíte použít jako zbraň, jen v případech, pokud nemáte jinou možnost.

Mixing Znamená mixování OOC informací do IC (např: Říct do voice chatu: "Jen tak ooc", "Teď budu mluvit mimo IC"

Metagaming Použití OOC informací ve hře (Např: Dozvíš se nějakou informaci z discordu a použiješ ji v IC)

Powergaming Nereálné úkony, které nejsou v reálném světě možné. (Např: /me Bere auto a háže ho za sebe)

Asspulling Tahání velkých předmětů z kapsy.

CombatLog Odpojení z RP akce.

NonRP Injuries Vyhýbání se RPní zranění, nebo RPní nereálných zranění. (Např: Nabouráte ve vysoké rychlosti a pokračujete v jízdě, jako by se nic nestalo)

Revenge Kill Může být proveden za 24 hodin od uplynutí PK.

PK (Player kill) Pokud chcete, aby si druhá strana nic nepamatovala musíte to tak zaerpit ( rána do hlavy, zdrogování, alkohol atd.) Daný člověk na kterého PK provedete si pamatuje vše až do momentu kdy na něj PK bude provedeno, takže si své RP akce pořádně rozmyslete. Mstít se dané osobě můžete až po 24 hodinách reálného času.

FearRP Strach všeobecně, z daných míst, lidí, zbraní a situací, kdy vám může jít o život nebo o postih jak peněžní, tak na odnětí svobody.

Pravidlo Inventáře Co máte v inventáři máte automaticky u sebe!

PassiveRP Ve městě je několik milionů lidí a jsou rozprostření po celém městě, nejvíce v centru, turistických zónách obchodech. Dále jsou budovy nebo místa, které jsou střežené jako budovy státních složek a další objekty co mají hlídače. Tudíž se snažíte naplánovat akce, tak aby proběhly nenápadně a co nejrychleji to jde. Když budete něco fotit je potřeba vždy vytáhnout telefon případně jiný prop na focení a zarpit /me fotí. Případně fotit přes telefon

FailRP Toto pravidlo udává jakékoli kažení nebo trollení RolePlaye. Můžeme zde i počítat jednání, nebo řešení určitých frakcí. Pokud na toto porušení budete upozorněni vždy se snažte zlepšit váš styl roleplaye.

Character mixing Zákaz jakéhokoli převádění majetku z jedné vaší postavy na druhou. Zákaz mixování vědomostí a informací mezi vašemi postavami.

Gross RP Jedna se o takzvaný nechutný roleplay, ať slovní nebo fyzický, jedná se o - (rassismus, znásilnění, kanibalismus, pedofílie,sexuální obtěžování)

Rasismus Je přísně zakázáno používat slovo na N a jemu podobné slova.

CK (Character Kill) Zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou. Všechny CK se musí předem schvalovat u členů DDRP na ticketu, musí mít řádný RP důvod a žádost musí být správně podložená. Pokud někomu budete chtít udělit CK založte si ticket na našem discordu a řádně ho sepište dle vzoru, který naleznete na discordu. SelfCK je povoleno, ale musí na to dohlížet člen DDRP.

SelfCK Toto pravidlo umožňuje, hráči si kdykoliv za svoji postavu udělit CK, které musí zarpit aby CK bylo platné, v tomto případě platí že, si hráč nemusí žádat o CK na svojí postavu kterou chce ukončit.

Situační CK Toto CK se dává pokud to daná situace vyžaduje. Například pokud nabouráte do benzínky s vašim vozem tak opravdu šance na přežití nemáte moc velké. Tyto CK se dávají jen v těch nejvyhrocenějších situacích. Nadále je zakázáno udělovat situační CK po tom co daný člověk s vámi nespolupracuje, nebo neerpí dostatečný fear, nebo neerpí dostatečné injuries. Toto CK vám bude schváleno jen v těch nejkrajnějších situacích kdy se vám daná osoba bude například smát, nebo to jednoduše trollit. Hráč má jakýmkoli způsobem zakázáno vynutit situaci kdy si druhá strana musí dát situačníCK nebo selfCK.

gta5rp Pravidla na ostrově Cayo Perico

Cayo je rozděleno na dvě části

⦁ 1. Část je turistům i občanům dostupná, avšak riziková.

⦁ 2. Část je pod nadvládou nelegálních organizací, tudíž velmi riziková.


Díky tomu, že je cayo úkrytem mnoha nelegálních organizací a kartelů, tak na tomto ostrově platí obzvlášť a zpřísněně pravidlo FearRP.

Je zakázáno utíkat před státníma složkamy na ostrov Cayo Perico (Výjimkou jsou Nelegální frakce)

Na 2. části tohoto ostrova je automaticky povolen gross.

Veškeré státní složky mají přísný zákaz na 2. část tohoto ostrova chodit/jezdit, jediná výjimka může nastat po domluvě v rámci mezinárodní spolupráce, dle legislativy, nebo při větším zásahu státních složek (min. 7 členů LSPD nebo jiné státní složky)

gta5rp Poslední aktualizace pravidel?

Poslední aktualizaci provedl CEO DeDeJeBorecCo?#3290

Datum: 27.11.2022 v čase 21:35